K518系列近期升级(2019.8~11)

K518更新内容:(2019-11-14)

防盗匹配:

FT01丰田/雷克萨斯智能钥匙设置(智能钥匙解锁/按键值修改)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-10-31)

防盗匹配:

新款玛莎拉蒂/智能钥匙匹配(需要使用L-JCD转接线)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-10-26)

防盗匹配:

大众/奥迪/斯柯达 MQB机械钥匙全丢匹配

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-10-25)

防盗匹配:

一汽森雅R7/智能钥匙匹配/防盗系统/免授权码

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-10-19)

防盗匹配:

jeep自由侠 /2014-2017/普通钥匙/读授权码

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-10-11)

防盗匹配:

马自达/M2/2018-/智能钥匙匹配/免授权码

马自达/CX-8/2018-/智能钥匙匹配/免授权码

马自达/MX-5/2018-/智能钥匙匹配/免授权码

马自达/阿特兹/2018-/智能钥匙匹配/免授权码

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-9-10)

防盗匹配:

丰田/亚洲龙/智能钥匙/免授权码

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-30)

防盗匹配:

雪佛兰/科鲁泽/19-/钥匙匹配

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-26)

防盗匹配:

现代悦纳/2016-2017/智能钥匙匹配

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-21)

防盗匹配:

奥迪/A3/2016/钥匙匹配

奥迪/A6L/2012年以后/钥匙(智能钥匙)匹配

奥迪/遥控器/遥控匹配

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-15)

防盗匹配:

宝沃/BX6/智能钥匙系统

宝沃/BX7/智能钥匙系统

宝沃/BXI7(新能源)/智能钥匙系统

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-12)

防盗匹配:

道奇/按类型/普通钥匙/类型7(VPW)

道奇/按类型/普通钥匙/类型8(CAN)

道奇/按类型/普通钥匙/类型9(CAN)

道奇/按类型/智能钥匙/类型3(CAN)

道奇/按类型/智能钥匙/类型4(CAN)

道奇/按类型/智能钥匙/类型5(CAN)

道奇/按类型/智能钥匙/类型6(CAN)

道奇/按类型/智能钥匙/类型7(CAN)

道奇/按类型/智能钥匙/类型8(CAN)/全智能钥匙

道奇/按类型/智能钥匙/类型8(CAN)/机械钥匙

道奇/按类型/遥控器/类型9(VPW)

道奇/按类型/防盗系统无齿旋转型

道奇/按车型/亚洲/AVENGER(锋哲)/2008-2014/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CALIBER(酷搏)/2007-2012/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHALLENGER(挑战者)/2008-2014/KEYLESS GO 智能功能同步

道奇/按车型/亚洲/CHALLENGER(挑战者)/2008-2014/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2005-2006/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2006-2007/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2008/KEYLESS GO 智能功能同步

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2008/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2009-2010/KEYLESS GO 智能功能同步

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2009-2010/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2011-2014/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/CHARGER(战马)/2014-/智能钥匙

道奇/按车型/亚洲/DAKOTA(达科他)/2001-2004/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DAKOTA(达科他)/2005-2006/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DAKOTA(达科他)/2007-2009/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DAKOTA(达科他)/2009-2012/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DART(达特)/2013-/智能钥匙

道奇/按车型/亚洲/DURANGO(杜兰戈)/2001-2003/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DURANGO(杜兰戈)/2004-2006/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DURANGO(杜兰戈)/2007-2009/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DURANGO(杜兰戈)/2011-2013/KEYLESS GO 智能功能同步

道奇/按车型/亚洲/DURANGO(杜兰戈)/2011-2013/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/DURANGO(杜兰戈)/2014-2015/智能钥匙

道奇/按车型/亚洲/GRAND CARAVAN(大商队)/2001-2003/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/GRAND CARAVAN(大商队)/2004-2007/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/GRAND CARAVAN(大商队)/2008-2010/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/GRAND CARAVAN(大商队)/2010-2014/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/INTERPID(无畏)/1998-2004/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/Magnum/2005-2006/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/Magnum/2006-2007/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/Magnum/2008-2010/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/NEON(彩虹)/2000-2005/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/NEON(彩虹)/2005-/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/NEON(彩虹)/2005-/遥控器

道奇/按车型/亚洲/NITRO/2007-2011/普通钥匙

道奇/按车型/亚洲/Ram Truck/2013-/全智能钥匙

道奇/按车型/亚洲/Ram Truck/2013-/机械钥匙

道奇/按车型/亚洲/Stratus(层云)/2001-2006/4 door/普通钥匙

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-7)

防盗匹配:

东风风神/A9/智能钥匙系统

东风风神/A9/读取授权码

东风风神/AX4/智能钥匙系统

东风风神/AX4/车身控制系统

东风风神/AX5/智能钥匙系统

东风风神/AX5/车身控制系统

东风风神/L60/智能钥匙系统

东风风神/L60/读取授权码

东风风神/MX5/智能钥匙系统

东风风神/电动车/A60EV/车身控制系统

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-5)

防盗匹配免授权码:

力帆/力帆轿车/620EV/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/620二代/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/650EV300/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/650EV300/遥控系统

力帆/力帆轿车/650EV易通星云/遥控系统

力帆/力帆轿车/650莱姆斯特/遥控系统

力帆/力帆轿车/820/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/820EV4/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/CA10/防盗系统

力帆/力帆轿车/CP08C/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/CP08C/遥控系统

力帆/力帆轿车/CY02C/遥控系统

力帆/力帆轿车/CY02C/防盗系统

力帆/力帆轿车/X50/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/X70/遥控系统

力帆/力帆轿车/X80/智能钥匙系统

力帆/力帆轿车/迈威/遥控系统

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-3)

防盗匹配重磅发布:

马自达/CX-4/2018后/智能钥匙匹配

马自达/M2/2018后/智能钥匙匹配

马自达/新CX-7/2017-2018/智能钥匙匹配免授权码

马自达/新CX-7/2018后/智能钥匙匹配

马自达/新CX-9/2017-2018/智能钥匙匹配免授权码

马自达/新CX-9/2018后/智能钥匙匹配

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K518更新内容:(2019-8-1)

防盗匹配:

英菲尼迪/密码计算器

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/12位授权码-类型1(KWP)

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/12位授权码-类型2(CAN)

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/新20位滚动码

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/激活方向锁

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/电子钥匙(10)

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/电子钥匙(12)

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/电子钥匙(E0)

英菲尼迪/按系统分类/普通钥匙/自动检索类型

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/12位授权码/全部

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/智能卡(无卡槽-按键式 1)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/智能卡(无卡槽-按键式 2)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/智能卡(无卡槽-旋钮式 1 )

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/智能卡(无卡槽-旋钮式 2 )

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/智能卡(有卡槽-按键式 1 )

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/智能卡(有卡槽-按键式 2 )

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/4位授权码/激活方向锁

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/JX35(13年后)/智能卡系统1(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/Q50/智能卡系统2(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/QX60(13年后)/智能卡系统1(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/天籁公爵(13年后)/智能卡系统1(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/奇骏(13年以后)/智能卡系统3(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/楼兰/智能卡系统1(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/西玛(13年后)/智能卡系统1(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/智能卡/新20位滚码/逍客(15年后)/智能卡系统3(滚码)

英菲尼迪/按系统分类/遥控器/类型1

英菲尼迪/按系统分类/遥控器/类型2

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/EX35/2008-2012/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX35/2003/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX35/2004-2007/拧转智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX35/2008-2012/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX37/2008-2012/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX45/2003/拧转智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX45/2003/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/FX50/2008-2012/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G20/2000-2003/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G25/2011-2012/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G35/2门/2003-2007/拧转智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G35/2门/2003-2007/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G35/2门/2003-2007/直柄系统种类4

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G35/4门/2002-2006/拧转智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G35/4门/2002-2006/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G35/4门/2002-2006/直柄系统种类4

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/G37/2008-2013/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/I30/2000-2004/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/I35/2000-2004/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/JX35/2013/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M35/2006-2008/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M35/2009-2010/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M37/2011-2013/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M45/2003-2004/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M45/2006-2008/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M45/2009-2010/插卡智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/M56/2011-2013/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/Q45/2002-2006/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/Q50/2014-2015/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX4/2001-2003/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX50/2014-2015/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX56/2004-2007/直柄

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX56/2008-2010/拧转智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX56/2011-2013/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX60/2014-2015/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX70/2014/PROXIMITY智能

英菲尼迪/按车型分类/亚洲/QX70/2014/插卡智能

英菲尼迪/读车身内码与解除方向锁(4位授权码)